ReklamaceReklamace a práva z vadného plnění se řídí Obchodními podmínkami.